Nedskärningar i stöd till organisationer drabbar samhällets mest sårbara

Nedskärningar i stöd till organisationer drabbar samhällets mest sårbara

På Psykosociala förbundet är vi mycket oroade över de planerade nedskärningarna i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationer.

I Finansministeriets förslag till statsbudget för år 2021 ingår en nedskärning i finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationer med 127 miljoner euro. Denna minskning på 33% riskerar att kraftigt drabba den lågtröskelverksamhet som erbjuds inom tredje sektorn och skulle ha direkta konsekvenser för de mest sårbara i vårt samhälle.

Långsiktiga satsningar på hälsofrämjande och förebyggande verksamhet som ökar social delaktighet är gynnsamt för hela samhället. Därför är det nu viktigt att hitta lösningar för att trygga finansieringen för tredje sektorns verksamhet. 

Här kan du läsa mer om de planerade nedskärningarna: SOSTE: Framtiden för social- och hälsovårdsorganisationernas arbete i vågskålen – Budgetmanglingen måste hitta en hållbar finansieringslösning för att trygga verksamheten

Följ oss på Twitter på @psykosociala_fb för fortsatta uppdateringar!