Ny chatt- och telefonkalender samlar nationella stödtjänster för unga

Ny chatt- och telefonkalender samlar nationella stödtjänster för unga

Idag lanseras Chatt- och telefonkalendern, som samlar alla tjänster som stödjer den psykiska hälsan och erbjuder direkt samtalsstöd till unga på svenska. Syftet med kalendern är att göra det enklare och mera överskådligt för unga att hitta till de svenskspråkiga stödtjänsterna och veta när de håller öppet. Kalendern hittas på unginfo.fi/chattkalender. Luckan Unginfo har utvecklat kalendern och upprätthåller den i samarbete med Brottsofferjouren, Mannerheims barnskyddsförbund, Österbottens kriscenter Valo, Kyrkans samtalstjänst, Nyyti ry, Barnavårdsföreningen, Psykosociala förbundet, Stiftelsen Bensow, Varjomaailma och USM rf.