Peter Rolin är vik. verksamhetsledare 3.5-31.10.2021

Peter Rolin är vik. verksamhetsledare 3.5-31.10.2021

Psykosociala förbundets verksamhetsledare Bodil Viitanen är tjänstledig 3.5-31.10.2021 och vikarieras under den tiden av Peter Rolin. Peter har e-postadress peter.rolin@fspc.fi och telefonnummer 050-525 1243. Välkommen till Psykosociala förbundet, Peter!