Psykisk hälsa och självmordsprevention i Svenskfinland

Psykisk hälsa och självmordsprevention i Svenskfinland

Självmordsdödligheten är högre i Finland än i de andra nordiska länderna. Men hur ser det ut på svenskspråkigt håll? I Magmas rapport om suicidprevention i en finlandssvensk kontext analyseras självmordsstatistiken och arbetet med att förebygga självmord ur ett svenskspråkigt perspektiv. Rapporten är skriven av Johanna Cresswell-Smith, projektkoordinator vid Institutet för hälsa och välfärd och doktorand vid medicinska fakulteten vid HU, och av Tina Kärkinen, verksamhetskoordinator vid Psykosociala förbundet rf. Rapporten lanseras på ett webbinarium torsdagen den 25 mars kl. 11.30–12.45. Deltagandet kräver en anmälan. I samband med att du anmäler dig skickas en personlig webbinarielänk till din e-post. Anmäl dig här.