Psykosocialt stöd måste tillgodoses trots coronaepidemins inverkan

Psykosocialt stöd måste tillgodoses trots coronaepidemins inverkan

Riksdagspartiernas gemensamma mentalhälsopolitiska delegation, där även Psykosociala förbundet ingår, presenterar insatser för att stärka den mentala hälsan för att kunna hantera den psykosociala kris som coronaepidemin orsakar. Såväl den ekonomiska som den samhälleliga kris som coronaepidemin orsakar har flerdimensionella och fortsatta konsekvenser för befolkningens mentala hälsa och psykiska välmående. På grund av rådande restriktioner har människor varit tvungna att tillbringa mer tid i sina hem och undvika närkontakter. Dessa åtgärder är nödvändiga, men de utgör samtidigt en psykosocial belastning för människor. Krisen försvårar i synnerhet situationen för personer som redan lever med mental ohälsa. För många innebär situationen bortfall av vanliga stödnätverk. Hjälp för att orka och för psykiska problem finns att fås även under coronaepidemin. Det lönar sig inte att vänta med att söka vård. Det lönar sig att våga söka de tjänster som föreningar och övriga aktörer erbjuder. Ingen ska lämnas ensam med sina problem. Coronakrisen har flerdimensionella konsekvenser för psykiskt välmående. Här kan du läsa hela artikeln.