Semesterstödsvecka 2021 på Härmä Spa

Semesterstödsvecka 2021 på Härmä Spa

Är du i behov av vila, avkoppling eller rekreation? Svenska semesterförbundet och Psykosociala förbundet kommer att ordna en semesterstödsvecka vid Härmä Spa, Härmä i Österbotten 19-24.9.2021. Inplanerat program så som tex. gympa, vattengympa samt vila och rekreation erbjuds på Härmä Spa.
Semestern beviljas för 5 dygn och innefattar helpension, logi och program. Psykosociala förbundets personal kommer att finnas på plats under veckan med information och stöd.
En egenandel på 30 euro/person/dygn. Den egna andelen betalar den som blivit beviljad semesterstödet och det faktureras på förhand.
- målgrupp är personer med psykisk ohälsa. Du kan ansöka som enskild person eller tillsammans med din partner/vän och uppleva en semestervecka tillsammans.
Ansökan bör vara insänd senast 8.8.2021. Du ansöker enklast via www.semester.fi , svenska semesterförbundet eller i pappersform som skickas in till
Svenska semesterförbundet/ Susanna Stenman Raseborgsvägen 10 10600 Ekenäs
För mera frågor ring gärna Susanna Stenman, tfn 0503047642, Svenska semesterförbundet i Finland.