Sök bidrag från oss senast 1.9.2020

Sök bidrag från oss senast 1.9.2020

Under hösten delar vi ännu ut medel som kommit in via vår kampanj ”Psykisk hälsa för alla”. Personer i alla åldrar som är bosatta i Finland kan söka bidrag från oss (t.ex. för rehabilitering), vårdnadshavare, vars barn är i behov av stöd för till exempel en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel för terapikostnader), och då kan man söka medel från fonden. OBS! Vi har en andel som är öronmärkta för unga med psykisk ohälsa, så om DU är under 29 år, bosatt i Österbotten och i behov av terapi eller stöd för till exempel en fritidssysselsättning - ANSÖK NU! Här hittar du anvisningar och ansökningsblankett. Välkommen med din ansökan senast den 1.9.2020