Sök bidrag från vår fond!

Sök bidrag från vår fond!

Är du i behov av terapi eller stöd för till exempel en fritidssysselsättning? Sök bidrag från Psykosociala förbundet! Personer i alla åldrar som är bosatta i Finland kan söka bidrag från vår fond, till exempel för rehabilitering från psykisk ohälsa. Vi kommer även att dela ut medel som är öronmärkta för unga med psykisk ohälsa. Vårdnadshavare, vars barn är i behov av stöd för till exempel en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel), och då kan man söka medel från fonden. Här på vår hemsida hittar du anvisningar och ansökningsblankett. Välkommen med din ansökan senast den 20.11.2020.