Sök till kurs i personlig utveckling för unga vuxna senast 28.8!

Sök till kurs i personlig utveckling för unga vuxna senast 28.8!

Den 24-27.9 hålls kursen "Personlig utveckling" vid Norrvalla i Vörå. Kursen riktar sig till unga vuxna med erfarenhet av psykisk ohälsa. Till kursen antas i första hand personer i åldern 20-30 år. Målsättningen med denna kurs är att arbeta med teman som självkännedeom, självkänsla och självbild. Genom föreläsningar, gruppdiskussioner och övningar får du verktyg som kan öka din självinsikt. Kursen ger även möjlighet till aktiviteter och vila. Känner du att din självkänsla och självbild har fått sig en törn? Då är denna kurs rätt för dig. Samtidigt kan du träffa andra med liknande erfarenheter; få kamratstöd.

Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. billigaste färdmedel. 

Senast den 28.8 vill vi ha din ansökan!

Här kan du läsa mer om kursen.