Sömnskola på Algården i Jakobstad

Sömnskola på Algården i Jakobstad

Den 29.8 kör Sömnskolan igång på Algården i Jakobstad. Kursen passar dig som har problem med sömnen och som vill få verktyg för en bättre sömn, eller dig som kanske har ett människovårdande yrke och är intresserad av att lära dig mer om vad som händer när vi sover. Eller för dig som bara vill lära dig mera om ett intressant ämne!
I sömnskolan får man grundläggande kunskap om sömnens fysiologi. Dessutom får man lära sig mer om olika metoder för hur man själv kan förbättra sin sömn, bland annat genom stimuluskontrollmetoden och mindfulness- och acceptansövningar. Sömnskolan leds av Malin Knip, anhörigrådgivare, psykiatrisk sjukskötare och ACT-gruppledare. Hon har lett sömnskolor på Vasa centralsjukhus under femton års tid.
Anmälan senast 20.8 till Anki och Lena på Algården, 050-406 6135. Den avgiftfria kursen är ett samarbete mellan Svenska Österbottens Anhörigförening och Psykosociala föreningen Contact rf. Här kan du läsa mer om kursen.