Spelar du för mycket?

Spelar du för mycket?

I höst startar USM r.f:s och Kriscenter Valos samtalsgrupp för spelberoende i Vasa. Gruppen finns till för de som funderar över sitt spelande, har problematiskt spelande eller är spelberoende. Spel kan innebära både penningsspel och/eller datorspelande. Deltagaren behöver vara över 13 år gammal och prata svenska. Det är gratis att delta och man får vara helt anonym om man vill. Det som sägs i gruppen, stannar i gruppen och grupphandledarna har tystnadsplikt. Gruppen kan starta när 5-6 anmälningar har inkommit. Mer information och förhandsanmälning till Valo, telefonnummer 044 979 2439 (må-to kl. 9-14) eller via e-post info@pohjanmaankriisikeskus.fi.