Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr understöder YAM-utveckling

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr understöder YAM-utveckling

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr har beviljat oss ett understöd på 150 000 euro för fortsatt riksomfattande YAM-utvecklingsarbete! YAM (Youth Aware of Mental Health) är ett hälsofrämjande, självmordspreventivt program som förebygger psykisk ohälsa och belastningsfaktorer hos unga i åldern 13-15 år. Stort tack, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr! Vi ser fram emot fortsatt samarbete med Barnavårdsföreningen och USM.rf och alla våra nya samarbetsparter i skolvärlden.

Foto: www.pixabay.com