Stipendier från Understödsfonden kan sökas fyra gånger per år

Stipendier från Understödsfonden kan sökas fyra gånger per år

Psykosociala förbundets gamla Jubileumsfond har fått nytt namn och nytt regelverk. Fondens namn är numera officiellt Psykosociala förbundet rf:s Understödsfond. Styrelsen lediganslår nu stipendier att sökas 4 gånger per år - 28.2, 31.5, 30.8 och 31.12 från Understödsfonden. Medel ur denna fond kan utdelas till barn, ungdomar och vuxna personer som berörs av psykisk ohälsa för rehabilitering, utbildning, fritidsaktiviteter och rekreation. Stipendier kan sökas av personer i alla åldrar, i olika skeden av återhämtning och rehabilitering från psykisk ohälsa eller av vårdnadshavare i samma situation, vars barn är i behov av stöd för t.ex en fritidssysselsättning. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel), och då kan man söka medel från fonden. Ansökningsblankett och anvisningar hittar du här. Välkommen med din stipendieansökan!