Tack för bidrag till YAM

Tack för bidrag till YAM

Vi vill tacka våra samarbetsparter och bidragsgivare för att ni tror på oss och gör YAM-utvecklingsarbetet möjligt:

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr som stöder vårt riksomfattande YAM-utvecklingsarbete
Bildningsväsendet i Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby
USM rf
Barnavårdsföreningen rf
Mental Health in Mind (MHiM)
Bildningsväsendet i Malax, Kristinestad och Närpes
Nationellt centrum för suicidalforskning och prevention av psykisk hälsa (NASP) vid Karolinska institutet i Stockholm
Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse för bidrag
Stiftelsen Tre Smeder för bidrag

Här kan du läsa mer om YAM (Youth Aware of Mental Health)