Utbilda dig till Erfarenhetsexpert - ny utbildning startar i april 2023

Utbilda dig till Erfarenhetsexpert - ny utbildning startar i april 2023

Psykosociala förbundet kommer att starta en erfarenhetsexpert-utbildning 2023 i samarbete med bland andra Finfami, Klubbhusnätverket i Finland och Surunauha ry.

Vad är en erfarenhetsexpert?
En erfarenhetsexpert är en person som har gått en erfarenhetsexpertutbildning och har egen erfarenhet av ohälsa och/eller av att befinna sig i en besvärlig livssituation, erfarenheter av rehabilitering, samt av återhämtning.
Också närstående kan söka till utbildningen.
Under utbildningen bearbetar deltagarna sina egna erfarenheter så att dessa utformas till verktyg. Därför är det nödvändigt att personen ifråga har kommit tillräckligt långt i sin egen rehabiliteringsprocess för att kunna delta i utbildningen (detta tas i beaktande under ansökningsprocessen). En erfarenhetsexpert är varken en klient, patient eller hälsovårdspersonal – hens roll är att vara en utbildad erfarenhetsexpert*.  

Vad kan man jobba med som utbildad EE?
Som föreläsare i skolor, vid seminarier eller möten.
Som utvärderare av kvalitetsrekommendationer.
I planering och utveckling av olika serviceformer.
Med att leda kamratstödsgrupper eller olika samtalsgrupper.
Som arbetspar till en professionell yrkesutövare i olika sammanhang.
Som en ”tolk” mellan kund och personal.
Som en stödperson*.

Utbildningen pågår från april till november 2023.
Utbildningsform: flerform - fysisk närvaro samt Teams-tillfällen. Praktik och hemmauppgifter kommer till.
En studiegrupp kommer att vara stationerad i Jakobstad, och en i Helsingfors.
Första tillfället, den 12.4.2023, hålls i Tammerfors för båda grupperna.
Utbildningen är avgiftsfri.

Ansvariga utbildare:
Pamela Kinnunen, Utbildad erfarenhetsexpert och Ordförande Livsgnistan rf
Petra Nummelin, Verksamhetsledare Psykosociala förbundet rf
Här hittar du en intervju med Petra Nummelin, där hon berättar mer om utbildningen.

Vid frågor: Eexpert2023@gmail.com eller 041-5757206/ Pamela Kinnunen, ordförande Livsgnistan rf

Ansökningsblanketten hittar du här.
Ansökningstid 14.2-28.2.2023. Intervjuer sker via Teams under mars månad.

*texten hämtad från Mielle ry/ ÄK-projektet