Välkommen på valdebatt för ett funktionsrätt Finland 4.4 kl. 17

Välkommen på valdebatt för ett funktionsrätt Finland 4.4 kl. 17

Vård- och landskapsreformen föll och riksdagen hann inte behandla förslaget till ny funktionshinderlag – vad händer nu? Hur ska svenskspråkig service för personer med funktionsnedsättningar tryggas i framtiden? Hur ska rättigheterna och målen i FN:s funktionshinderskonvention förverkligas i praktiken? På vilka sätt kan vi garantera att alla har en plats, oberoende av funktionsnedsättning? Hur kan vi göra vårt samhälle mera tillgängligt?

De finlandssvenska funktionshinderorganisationerna ordnar i samarbete med Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet en valdebatt för ett funktionsrätt* Finland. Debatten leds av journalisten och radiorösten Frida Frankenhaeuser. Representanter för media är välkomna att delta. Här hittar du hela programmet.