Världsdagen för psykisk hälsa 10.10

Världsdagen för psykisk hälsa 10.10

Idag den 10 oktober uppmärksammas Världsdagen för psykisk hälsa! Dagen har instiftats av Världshälsoorganisationen WHO och temat för årets dag är "Unga och psykisk hälsa i en föränderlig värld".

Värt att notera om psykisk ohälsa:

1. Varannan människa lider av psykisk ohälsa i något skede av sitt liv. Det betyder att även hälften av finlandssvenskarna (ca 145 000 personer) lider av psykisk ohälsa under någon period av sitt liv. Källa: Kessler ym. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM -disorders in national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry 2005

2. Endast hälften av de som behöver vård pga av psykisk ohälsa får den vård de behöver (gäller hela befolkningen). Källa: Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2018

3. Av invalid(sjuk-)pensioner i Finland grundar sig 49.7% på psykisk ohälsa. Källa: Tilastot.etk.fi

4. Psykisk ohälsa kostar det finländska samhället 6,4 miljarder euro per år, dvs 3 % av BNP. Källa: Commissioning Cost-effective Services for Promotion of Mental Health and Wellbeingand Preventionof Mental III-Health PublicHealth England 2017

5 Av anhöriga/närstående är 46% i riskzonen att själva bli deprimerade. Vart fjärde barn i Finland är barnanhörig. Källa: Finfami