Vårmöte 20.4

Vårmöte 20.4

Psykosociala förbundet håller sitt vårmöte tisdagen den 20.4. Mötet ordnas både fysiskt på två orter och digitalt; fysiskt i festsalen på G18 i Helsingfors, fysiskt i mötesrummet på Kanalesplanaden 19 B 13 i Jakobstad och digitalt via plattformen Zoom. På agendan bland annat bokslut, årsberättelse och aktuell information från förbundet.