Vi har hittat en översättare

Vi har hittat en översättare

Tidigare under hösten efterlyste Psykosociala förbundet en översättare som har finska som modersmål, som kan flytande engelska och som har tidigare erfarenhet av att arbeta med texter riktade till unga. YAM-material ska översättas från engelska till finska. Vi har nu hittat en översättare och kommer att starta processen med att översätta materialet så snart som möjligt. Tack till alla er som har hört av er och visat intresse!