Vi skapar en mera tillgänglig webbsida

Vi skapar en mera tillgänglig webbsida

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska alla offentliga aktörer se över sina webbplatser och uppfylla de nya tillgänglighetskraven senast 23.9.2020. Många upplever det som utmanande att använda webben - äldre personer, invandrare, unga, människor med skärmläsare, personer med olika funktionsutmaningar och så vidare. För att Psykosociala förbundets hemsida ska bli så tillgänglig som möjligt har vi bland annat jobbat med tekniska lösningar som gör att även du som använder olika typer av hjälpmedel ska kunna ta del av innehållet. Vår målsättning är att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats, och vi vill uppfylla tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Vilka förändringar har vi gjort?

Vi har jobbat med färger och kontraster, för att göra sidan ännu tydligare.
Vi har gjort texterna större och språket mera begripligt.
Vi har förenklat genom att ta bort så kallade ”störande element”, som bildspel, bildgallerier och texter på bilder.
Vi har jobbat med strukturen på sidan och tydligare hänvisningar.

Men vi är ändå medvetna om att allt innehåll inte är tillgängligt för alla. Det gäller bland annat en del äldre dokument (pdf) och filmer. Vi tar gärna emot dina tankar och åsikter gällande tillgängligheten på vår webbplats. Feedback kan skickas till informatör Pernilla Nylund 050-548 8950 eller pernilla.nylund@fspc.fi.