Vi söker en vikarie för vår verksamhetskoordinator

Vi söker en vikarie för vår verksamhetskoordinator

Psykosociala förbundet rf söker en vikarie 100 % för vår verksamhetskoordinator vid regionkansliet i Helsingfors. Anställningen börjar i mars 2020 eller enligt överenskommelse och fortgår till 28.2.2021 med möjlighet till förlängning. Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland.
Följande arbetsuppgifter ingår:
- Påverkansarbete/ intressebevakning tillsammans med verksamhetsledaren, styrelse och förbundets interna arbetsgrupp; skriva utlåtanden, delta i interna och externa arbetsgrupper.
- Stöda medlemsorganisationerna i deras arbete; vid behov koordinera och ordna evenemang och föreningsmöten.
- Jobba i nätverk både gällande påverkansarbete och organisationsarbete både regionalt och riksomfattande.
- Kommunikationsarbete; att skriva och producera texter i våra informationskanaler i samarbete med övriga kolleger och samarbetsparter.

Vi önskar att sökanden har lämplig utbildning och tidigare erfarenhet inom social- och mentalhälsosektorn och ett starkt intresse av att jobba med frågor kring psykisk hälsa och ohälsa. Arbetet innebär en del resor inom landet samt förmågan att arbeta både självständigt och i team. God datorkunskap samt utmärkta kunskaper i svenska och finska behövs. Arbetsfältet är riksomfattande och regionskansliet är stationerat vid G18, Helsingfors.
Fritt formulerad ansökan med CV inlämnas per e-post till bodil.viitanen@fspc.fi senast den 8.3.2020. Om du har frågor om vikariatet och arbetsuppgifterna, vänligen kontakta Bodil Viitanen, verksamhetsledare på telefonnummer 050-5251243. Välkommen med din ansökan!