Vikariat för verksamhetsledare på Psykosociala förbundet rf

Vikariat för verksamhetsledare på Psykosociala förbundet rf

Psykosociala förbundet söker en vikarie för verksamhetsledaren för tiden 3.5-31.10.2021.
Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland. Förbundets medlemsföreningar är 14 till antalet. Förbundet har två kontor: ett i Jakobstad och ett i Helsingfors. Förbundet har 7 anställda. Av verksamhetsledaren förutsätts god ledarskapsförmåga och god administrativ förmåga, samt insikter i mentalhälsofrågor och ett genuint intresse för att driva intressefrågor för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Förmansansvar ingår i arbetet.
Verksamhetsledaren representerarar förbundet i nationella samarbetsorgan och arbetsgrupper också över språkgränsen. Verksamhetsledaren leder förbundets intressebevaknings- och påverkansverksamhet i samarbete med personal och förtroendevalda. Verksamhetsledaren fungerar även som kontaktyta till medlemsföreningar, håller verksamhetsledarträffar, handleder och ger föreningsråd efter behov. 
Tidigare erfarenhet av arbete inom förbund/föreningar räknas som merit. 
Kompetenskrav: Svenska, finska, engelska  
Högskoleexamen på kandidat- eller magisternivå 
Förfrågningar om vikariatet:
Bodil Viitanen, verksamhetsledare tel. 050-5251243 eller Christer Rönnlund, ordförande tel. 040-8131664. 
Ansökan med CV bör vara oss tillhanda senast 14 april 2021:
E-post: bodil.viitanen(at)fspc.fi eller Psykosociala förbundet rf, Kanalesplanaden 19 B 13, 68600 Jakobstad. Märk kuvertet “Ansökan VL” 
Välkommen med din ansökan!