Psykosociala föreningen Sympati r.f.

Psykosociala föreningen Sympati r.f.

Kontaktperson: 

Verksamhetsledare Anne Ahlgren

Telefon: 

050-446 2974

E-post: 

info (at) sympati.fi
Eriksgatan 8
00100 Helsingfors
Finland