Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.

Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.

Kontaktperson: 

Verksamhetsledare Andreas Sten och Sara Brännudd

Telefon: 

050-5124937

E-post: 

traffpunktenmlx (at) gmail.com
Träffpunkten
Snickerivägen 2
66100 Malax
Finland