Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.

Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.

Kontaktperson: 

Verksamhetsledare Sara Brännudd

Telefon: 

050-3827830

E-post: 

traffpunktenmlx (at) gmail.com
Träffpunkten
Snickerivägen 2
66100 Malax
Finland