Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.

Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f.

Kontaktperson: 

Isabel Flemming och Tina Walgren

Telefon: 

050-382 7830

E-post: 

traffpunktenmlx@gmail.com
Träffpunkt Socken och Spiron
Snickerivägen 2
66100 Malax
Finland