Svenska Österbottens Anhörigförening SOAF r.f.

Svenska Österbottens Anhörigförening SOAF r.f.

Kontaktperson: 

Fredrika Sourander

Telefon: 

045-121 9173

E-post: 

fredrika.sourander@soaf.fi
Långviksgatan 13
65100 Vasa
Finland