Svenska Österbottens Anhörigförening SOAF r.f.

Svenska Österbottens Anhörigförening SOAF r.f.

Kontaktperson: 

Marja-Lena Södergård

Telefon: 

045-121 9173

E-post: 

info@soaf.fi
Långviksgatan 13
65100 Vasa
Finland