Svenska Österbottens Anhörigförening SOAF r.f.

Svenska Österbottens Anhörigförening SOAF r.f.

Kontaktperson: 

Verksamhetsledare Eva Åstrand

Telefon: 

045-121 9173

E-post: 

eva.astrand (at) soaf.fi
Långviksgatan 13
65100 Vasa
Finland