Svenska Österbottens Anhörigförening SOAF r.f.

Svenska Österbottens Anhörigförening SOAF r.f.

Kontaktperson: 

Marja-Lena Södergård

Telefon: 

050-3728167

E-post: 

marja.lena.sodergard (at) gmail.com
Långviksgatan 13
65100 Vasa
Finland