Vi arbetar för psykisk hälsa i Finland

Välkommen till Psykosociala förbundet! Vi finns till för att stöda och hjälpa dig när du, eller någon i din närhet, drabbas av psykisk ohälsa. Livets utmaningar är många och vi hanterar situationer på olika sätt. Kanske du lever med ångest, depression eller någon form av beroende? Stress och ständig oro kan också göra att man börjar må dåligt.
Vår roll, som riksomfattande, svenskspråkig och ideell organisation, är att stöda just Dig i din vardag. Det gör vi genom att erbjuda telefonrådgivning, kurser inom psykosocial rehabilitering, virtuellt stöd och stöd via våra medlemsföreningar som finns på olika håll i Svenskfinland och på Åland. Vi arbetar målmedvetet för att påverka attityder ute i samhället, vi sprider information och kunskap om psykisk ohälsa och vi jobbar aktivt med intressepolitiska frågor. Vi vill göra din röst hörd och vi vill säkerställa att du får den vård och service som du har rätt till. Hos oss är det Din hälsa som är i fokus.

Aktuellt

Anhörigseminariet 6.10

Nästa vecka, lördagen den 6.10, hålls årets...

Höstmöte - program 7-8.11

Bästa vänner! Det är snart dags för Psykosociala...

Patienternas och anhörigas röst måste höras

Riksdagens mentalhälsopolitiska delegations...

Vår tidning

Bloggen

Dagens redaktionsråd

Så här kan det se ut när vi planerar vår tidning! Redaktionsrådet möts några gånger per år, ibland via Skype (som här... Läs mer

Måndag

Ny dag. Ny MÅNDAG. Hur känns din måndag? Här på Psykosociala förbundet har vi haft vårt sedvanliga måndagsmöte där vi... Läs mer

Vad är psykisk ohälsa?

Den psykiska hälsan varierar under livets gång. Den kan vara god, sådär eller dålig. De flesta av oss har stött på svårigheter som påverkar vår livskvalitet. Ofta kan man själv bemästra svårigheterna och gå stärkt vidare i livet, andra gånger är påfrestningarna för stora och man behöver hjälp för att komma igenom det svåra. Men hur ska man veta vad som är att må dåligt och vad som kan vara allvarligare problem eller sjukdomar?

Läs mer här

Instagram