Kontakt

Vi jobbar på Psykosociala förbundet!

Verksamhetsledare

Bodil Viitanen

Kanalesplanaden 19B 13
68600 Jakobstad
Gsm. +358 (0)50-525 1243
bodil.viitanen@fspc.fi

Rehabiliteringschef

Ann-Charlott Rastas

Kanalesplanaden 19B 13
68600 Jakobstad
Gsm. +358 (0)50-368 8891
ann-charlott.rastas@fspc.fi

Byrå-/redaktionssekreterare

Sonja Wickman

Kanalesplanaden 19B 13
68600 Jakobstad
Gsm. +358 (0)50-548 8951
sonja.wickman@fspc.fi

Camilla Roslund-Nordling

Camilla Roslund-Nordling

Kanalesplanaden 19B 13
68600 Jakobstad
Gsm. +358 (0)50-409 6640
camilla.roslund-nordling@fspc.fi

Verksamhetskoordinator

Nonni Mäkikärki

Georgsgatan 18A, PL9
00120 Helsingfors
Gsm: +358 (0)50-590 3436
nonni.makikarki@fspc.fi

Informatör

Pernilla Nylund

Kanalesplanaden 19B 13
68600 Jakobstad
Gsm. +358 (0)50-548 8950
pernilla.nylund@fspc.fi