Stöd oss

Stöd oss

Psykosociala förbundet tar tacksamt emot donationer, såväl stora som små. Vi har bland annat en jubileumsfond som gör det möjligt att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Jubileumsfonden grundades år 2004 med anledning av förbundets 20-årsjubileum. Stipendier beviljas personer som befinner sig i olika skeden av återhämtning och rehabilitering från psykisk ohälsa. Stipendier kan även beviljas för utbildning eller rekreation. Medel till fonden får vi genom försäljning av våra kondoleansadresser och donationer.

 

kondoleans_2_1.png kondoleans_2_2.png

Köp våra kondoleansadresser här.

Donera medel

Alla gåvor är varmt välkomna, både stora och små summor! Donera en valfri summa till vårt arbete.
Donationer kan göras till Jubileumsfondens konto, FI66 1113 3000 6086 34.

Vem kan ansöka om stipendier?

Stipendier delas ut på basen av ansökan till personer som befinner sig i olika skeden av återhämtning och rehabilitering från psykisk ohälsa. Exempel på ändamål för stipendier: Individuella studier som främjar den enskildas återhämtning, rehabiliteringskostnader som inte ersätts av FPA eller andra instanser. I medlemstidningen Respons lediganslås stipendier att sökas 1 ggr/ år. Psykosociala förbundet tackar alla som köpt adresser eller donerat medel till Jubileumsfonden.

Våra vykort

Förbundet har inga hyllningsadresser till försäljning men istället kan du köpa förbundets vykort till självkostnadspriset 2 euro. Porto tillkommer vid postning. Kortet har texten Du är värdefull och har utarbetats av formgivaren Ingela Nyman. Vänligen kontakta sonja.wickman@fspc.fi eller 050-548 8951 om du vill beställa våra vykort.