Kontakt

Vi jobbar på Psykosociala förbundet!

 
 

 

 
 

Verksamhetsledare

Petra Nummelin

Georgsgatan 18A, PL9

00120 Helsingfors

Gsm. +358 (0)50- 5251243

petra.nummelin@fspc.fi