Stöd oss

Stöd oss

Psykosociala förbundet tar tacksamt emot donationer, såväl stora som små. Vi har bland annat en understödsfond som gör det möjligt att hjälpa personer med psykisk ohälsa. Stipendier beviljas personer som befinner sig i olika skeden av återhämtning och rehabilitering från psykisk ohälsa. Stipendier kan även beviljas för utbildning eller rekreation. Medel till fonden får vi genom försäljning av våra kondoleansadresser och donationer.

 

kondoleans_2_1.png kondoleans_2_2.png

Köp våra kondoleansadresser här.

Understödsfonden

Vill du ge en gåva?

Alla gåvor är varmt välkomna, både stora och små summor! Donera en valfri summa till vår fond. Psykosociala förbundets Understödsfond kan ta emot frivilliga penninggåvor och donationer till konto FI66 1113 3000 6086 34. Med dessa medel kan vi dela ut stipendier. Genom att köpa våra kondoleansadresser stöder du också Understödsfondens arbete. TACK för ditt bidrag!

Vem kan ansöka om stipendier?

Stipendier kan sökas av personer i alla åldrar, i olika skeden av återhämtning och rehabilitering från psykisk ohälsa eller av vårdnadshavare i samma situation, vars barn är i behov av stöd för t.ex en fritidssysselsättning. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel), och då kan man söka medel från fonden. Ansökningsblankett och anvisningar hittar du här. Bidrag från Understödsfonden kan sökas fyra gånger per år - 28.2, 31.5, 30.8 och 31.12.

Våra vykort

Förbundet har inga hyllningsadresser till försäljning men istället kan du köpa förbundets vykort till självkostnadspriset 2 euro. Porto tillkommer vid postning. Kortet har texten Du är värdefull och har utarbetats av formgivaren Ingela Nyman. Vänligen kontakta sonja.wickman@fspc.fi eller 050-548 8951 om du vill beställa våra vykort.