Vi arbetar för psykisk hälsa i Finland

Välkommen till Psykosociala förbundet! Vi finns till för att stöda och hjälpa dig när du, eller någon i din närhet, drabbas av psykisk ohälsa. Livets utmaningar är många och vi hanterar utmaningar på olika sätt. Kanske lever du med ångest, depression eller någon form av beroende? Stress och ständig oro kan också göra att man börjar må dåligt.
Vår roll, som riksomfattande, svenskspråkig och ideell organisation, är att stöda just Dig i din vardag. Det gör vi genom att erbjuda telefonrådgivning, kurser inom psykosocial rehabilitering, virtuellt stöd och stöd via våra medlemsföreningar som finns på olika håll i Svenskfinland och på Åland. Vi arbetar målmedvetet för att påverka attityder ute i samhället, vi sprider information och kunskap om psykisk ohälsa och vi jobbar aktivt med intressepolitiska frågor. Vi vill göra din röst hörd och vi vill säkerställa att du får den vård och service som du har rätt till. Hos oss är Din hälsa i fokus.

Aktuellt

Vi skapar en mera tillgänglig webbsida

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska alla offentliga...

Resultat från vår enkät om upplevelser av coronaviruset

Under sommaren utförde vi en enkät om hur personer i vår...

Ansök till kursen "Depressionsskola" senast 18.9

Den 22-25.10.2020 hålls vår kurs "Depressionsskola" på...

Vår tidning

Respons pärmbild

Bloggen

Vi skapar en mera tillgänglig webbsida

 

Enligt EU:s tillgänglighetsdirektiv ska alla offentliga aktörer se över sina...

Resultat från vår enkät om upplevelser av coronaviruset

Under sommaren utförde vi en enkät om hur personer i vår målgrupp har upplevt coronaviruset. Sammanlagt samlade vi...

Medlemsföreningar

Psykisk hälsa för alla

Projekt YAM

Stöd oss

Vad är psykisk ohälsa?

Den psykiska hälsan varierar under livets gång. Den kan vara god, sådär eller dålig. De flesta av oss har stött på svårigheter som påverkar vår livskvalitet. Ofta kan man själv bemästra svårigheterna och gå vidare i livet, starkare än tidigare. Andra gånger är påfrestningarna för stora och man behöver hjälp för att komma igenom det svåra. Men hur ska man veta vad som är att må dåligt och vad som kan vara allvarligare problem eller sjukdomar?

Läs mera om psykisk ohälsa här