Bli medlem

Vill du bli medlem i en lokalförening?

I medlemskapet ingår:

  • Information om, och möjlighet att delta i, föreningens arrangemang och aktiviteter
  • Tidningen Respons som utkommer fyra gånger per år
  • Information om psykisk hälsa och ohälsa, kurser, publikationer
  • Möjlighet att påverka Psykosociala förbundets verksamhet på olika nivåer