Bli medlem

Vill du bli medlem i en lokalförening?

I medlemskapet ingår:

  • Information om, och möjlighet att delta, i föreningens arrangemang och aktiviteter
  • tidningen Respons som utkommer med fyra nummer per år
  • information om psykisk hälsa och ohälsa, kurser, publikationer
  • möjlighet att påverka Psykosociala förbundets verksamhet på olika nivåer