Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen år 2023

Förbundsordförande

Johanna Cresswell-Smith 
GSM: 040-0545483
E-post: johanna.cresswell-smith@thl.fi

Övriga styrelsemedlemmar:

Paavo Rantala (Sydösterbotten)
Henrik Lagerberg (Åland)
Marja-Lena Södergård (Vasa)
Nonni Mäkikärki (Helsingfors)
Camilla Karlsson (Pargas)
Pamela Kinnunen (Nyland)
Eivor Back (Norra Österbotten)