Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen år 2019

Förbundsordförande

Christer Rönnlund
GSM: 040-8131664
E-post: christer.ronnlund@hotmail.com

Övriga styrelsemedlemmar:

Marja-Lena Södergård, Vasa
Maj-Len Jossfolk, Närpes
Pamela Kinnunen, Nyland
Eivor Finnäs, Norra Österbotten
Stella Klockars, Helsingfors
Henrik Lagerberg, Åland
Johanna Cresswell-Smith, Helsingfors