Sök bidrag

Sök bidrag

Psykosociala förbundet upprätthåller en Understödsfond där Du kan ansöka om medel. Stipendier kan sökas från vår Understödsfond fyra gånger per år - 28.2, 31.5, 30.8 och 31.12. Personer i alla åldrar kan söka bidrag från vår fond, för rehabilitering från psykisk ohälsa. Vårdnadshavare i samma situation, vars barn är i behov av stöd för t.ex en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel), och då kan man söka medel från fonden. Ansökningsblankett och anvisningar hittar du här.

Vill du bidra till vår fond?

Alla gåvor är varmt välkomna, både stora och små summor! Donera en valfri summa till vår fond. Psykosociala förbundets Understödsfond kan ta emot frivilliga penninggåvor och donationer till konto, FI66 1113 3000 6086 34. Med dessa medel kan vi dela ut stipendier. Genom att köpa våra kondoleansadresser stöder du också Understödsfondens arbete. TACK för ditt bidrag!