Sök bidrag

Sök bidrag

bild på gula blommor

Psykosociala förbundets insamlingskampanj delar ut stipendier under år 2020. Stipendier kan sökas fortlöpande under året av personer bosatta i Finland. Personer i alla åldrar kan söka bidrag från vår fond, för rehabilitering från psykisk ohälsa, men vi kommer även att dela ut medel som är öronmärkta för unga med psykisk ohälsa. Vårdnadshavare, vars barn är i behov av stöd för till exempel en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel), och då kan man söka medel från fonden. Ansökningsblankett och anvisningar hittar du här.

Vill du bidra till vår insamling "Psykisk hälsa för alla"? Vänligen följ anvisningarna här.

TACK för ditt bidrag!