Sök bidrag

Sök bidrag

bild på gula blommor

Vem kan ansöka om bidrag?
Personer i alla åldrar som är bosatta i Finland kan söka bidrag från vår Understödsfond, för rehabilitering från psykisk ohälsa. Stipendier beviljas personer som befinner sig i olika skeden av återhämtning och rehabilitering från psykisk ohälsa. Stipendier kan även beviljas för utbildning eller rekreation. Vårdnadshavare, vars barn är i behov av stöd för till exempel en fritidssysselsättning, är också välkomna att söka från fonden. Ibland täcker det offentliga inte alla kostnader för rehabilitering eller vård (såsom egen andel), och då kan man söka medel från fonden. Ansökningsblankett och anvisningar hittar du här. Bidrag från Understödsfonden kan sökas fyra gånger per år - 28.2, 31.5, 30.8 och 31.12.

Vill du ge en gåva?
Alla gåvor är varmt välkomna, både stora och små summor! Donera en valfri summa till vår fond. Psykosociala förbundets Understödsfond tar emot  donationer till konto FI66 1113 3000 6086 34. Med dessa medel kan vi dela ut stipendier. Genom att köpa våra kondoleansadresser stöder du också Understödsfondens arbete. TACK för ditt bidrag!